پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10

پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10

دانلود پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم (GSE-10) برگرفته از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

مقیاس خود کارآمدی عمومی (GSE-10) : این پرسشنامه که در سال 1979 توسط شوآرتزر و جروسلم(1995) ساخته شد و در سال 1981 تجدید نظر گردید، دارای 10 گویه است که همگی میزان خودکارآمدی عمومی را  می سنجد. نحوه ی امتیاز بندی براساس رتبه بندی چهار درجه ای لیکرت از 1 تا 4 است و نمرات بین 10 تا 20 به عنوان خودکارآمدی پایین، نمرات بین 21 تا 30 به عنوان خودکارآمدی متوسط و نمرات بالاتر از 30 به عنوان خودکارآمدی بالا در گرفته شده است(شوآرتزر، 2000، به نقل از معینی، 2007).

 

 

 

دامنه ی نمرات این پرسشنامه بین 10 تا 40 می باشد. این پرسشنامه در 23 كشور مورد استفاده قرار گرفته و ضريب آلفای کرونباخ آن 83 % مي باشد. در ایران؛ این مقیاس توسط بختیاری براتی (1375) ترجمه و اعتباریابی شده است. همچنین، رجبی(1385) ضریب آلفای کرونباخ آن را برای کل دانشجویان 82/0 و گنجی و فراهانی(1388) این ضریب را 81/0 بدست آوردند.

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

خرید فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

خرید پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

خرید پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دریافت مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

خرید فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

خرید مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از download

دانلود مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

خرید پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دریافت فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دریافت فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

خرید فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

خرید کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از www

دانلود مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

خرید فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

خرید فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

خرید فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دریافت فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

خرید فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دریافت فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دریافت فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از word

دریافت تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

خرید تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود پروژه پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دریافت مقاله پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود فایل پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

خرید کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

دریافت فایل word پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free

خرید تحقیق پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 از free


مطالب تصادفی